: เมนูหลัก
: Facebook
: กระทรวงศึกษาฯ

: สพฐ.

: สพม.3

: SESA

: DEEP

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     ประกาศปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ ...    ประกาศปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ
 
     เปิด ปิดสถานศึกษา เป็นกรณีพิเศ ...    เปิด ปิดสถานศึกษา เป็นกรณีพิเศ
 
     มาตรฐานป้องกันโควิด 19 ...    มาตรฐานป้องกันโควิด 19
 
     ประกาศรายชื่อสอบธรรมศึกษา 2563 ...    ประกาศรายชื่อสอบธรรมศึกษา 2563
 
28 พ.ย. 2563 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
31 ต.ค. 2563 ให้นักเรียนสมัครใช้งาน Deep
31 ต.ค. 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศึกษาดูงาน ระหว่าง 2-4 พ.ย.
31 ต.ค. 2563 มัธยมศึกษาอยุธยา มินิมาราธอน 2020
29 ต.ค. 2563 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการติดตามและประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ SCQA
29 ต.ค. 2563 ตรวจพื้นที่เสี่ยงก่อนวันลอยกระทง
28 ต.ค. 2563 หนังสือที่ระลึกงานเกษียณ ครูศุภศิริ
28 ต.ค. 2563 ปฏิทินวิชาการ
28 ต.ค. 2563 ตารางสอบปลายภาค 1/2563
28 ต.ค. 2563 รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และ 80
28 ต.ค. 2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
   
อ่านข่าวทั้งหมด »
 

ภาพกิจกรรม
   
03 ธ.ค. 2563 วิเคราะห์คุณภาพน้ำ 28 พ.ย. 2563 อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 28 พ.ย. 2563 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนบางไทรวิทยา 28 พ.ย. 2563 ศึกษาดูงานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย 28 พ.ย. 2563 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร
อ่านข่าวทั้งหมด »
 
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

สามารถดาวโหลดได้ที่ลิ้งค์นี้  https://drive.google.com/open?id=1Dfljfk_9NMPdCCvSFkO0Bd44v3zh6Mt7

1. ใบคำร้องขอ ปพ.1

2. ใบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7

3. ใบคำร้องขอ รบ. ฉบับ 2

4. ใบคำร้องขอใบแทนใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)

5. แบบแจ้งลาออก

6. ใบพักการเรียน

7. ใบคำร้องขอซ่อมผลการเรียน

8. ใบคำร้องของมีสิทธิ์สอบ

9. แบบคำร้องของลงทะเบียนเรียนซ้ำ

10. ใบลากิจ ลาป่วย

 
 
Statistics 63115 total views, 3 views today, Your IP: 3.239.233.139  

โรงเรียนบางไทรวิทยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bangsaiwit.web@gmail.com