: เมนูหลัก
: Facebook
 
 
บุคลากรในโรงเรียน

นายวัชรินทร์  อันทชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไทรวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. นางเติมสิริ  เขตต์กรณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 


 
 
 
Statistics 25511 total views, 1 views today, Your IP: 3.93.75.242  

โรงเรียนบางไทรวิทยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bangsaiwit.web@gmail.com