: เมนูหลัก
: Facebook
: ข่าวการศึกษา
 
 
26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

2. โครงการ งานบริหารบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563


 
 
 
Statistics 54309 total views, 0 views today, Your IP: 18.234.97.53  

โรงเรียนบางไทรวิทยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : bangsaiwit.web@gmail.com