ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.พ. 60 เปิดรั้วโรงเรียน Open House วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.