เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

O   เพลงมาร์ชบางไทร

            ถิ่นบางไทรของเราเผ่าไทยครั้งโบราณ  สืบกาลนานร่มไทรตระการย่านใต้เหนือ แผ่นดินสมบูรณ์มากเหลือ ช่วยเจือให้มีสุขสันต์  ลุ่มแควน้อยชีวิตต้องคอยบากบั่น ด้วยใจรักสามัคคีมั่นทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์บ้านเมือง เพื่อศักดิ์ศรีผลดีฟูเฟื่อง ชาวน้ำเงินเหลืองกระเดื่องปฐพี

            ศิษย์บางไทรวิทยาจิตใจมิตรไมตรี สร้างความดีทั้งปวงถิ่นนี้ให้เกิดผล พวกเรารักการฝึกฝน อดทนวิชากล้าหาญ ด้วยพากเพียรมีผลการเรียนทุกด้าน ให้รอบรู้คิดสู้การงาน ทั้งให้เชี่ยวชาญแคล่วคล่องว่องไว เรื่องกีฬาคิดกล้าชิงชัย ล้วนมีน้ำใจสดใสเบิกบาน