ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
LOGBOOK โรงเรียนบางไทรวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 86
รายงาน PLC โรงเรียนบางไทรวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 163
ใบลงทะเบียนเรียน2/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 517.11 KB 96
การรับสมัครนักเรียน
ปฏิทินการรับสมัครม.1และม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.26 KB 104
สิทธิประโยชน์นักเรียนม.1และม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.28 KB 102
ใบสมัครเรียนชั้นม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.89 KB 141
ใบสมัครเรียนชั้นม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.77 KB 146