ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
ใบลงทะเบียนเรียน2/59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.41 KB 54
ใบลงทะเบียนเรียน1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.35 KB 33
รายงาน PLC โรงเรียนบางไทรวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 29
LOGBOOK โรงเรียนบางไทรวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 28
การรับสมัครนักเรียน
ใบสมัครเรียนชั้นม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.77 KB 82
ใบสมัครเรียนชั้นม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.89 KB 76
สิทธิประโยชน์นักเรียนม.1และม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.28 KB 44
ปฏิทินการรับสมัครม.1และม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.26 KB 41