ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาค 2/2560 ม.ปลาย วันที่ 5,7,9 มีนาคม 2561 ม.ต้น วันที่ 6,8 มีนาคม 2561 (อ่าน 108)
มอบตัว ม.1 และ ม.4 วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. (อ่าน 153)
สอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1และ ม.4 วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. (อ่าน 131)
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องอเนกประสงค์ (อ่าน 161)