ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางไทรวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายไปทัศนศึกษา 25 กันยายน 2560
สอบปลายภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18,20,22 กันยายน 2560
สอบปลายภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 19,21 กันยายน 2560
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 19 กันยายน 2560
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน