ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.น้ำฝน พรมจรรย์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,13:23   อ่าน 195 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์
ชื่อนักเรียน : นายณัชขจร มาตราเงิน ,นางสาวรวงข้าว บุญปลูก
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,13:21   อ่าน 207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแสดงชุดนาฏศิลป์ในแผ่นดินสยาม ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 31 มกราคม 2560
ชื่อนักเรียน : นักเรียนนาฏศิลป์บางไทรวิทยา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2560,10:30   อ่าน 273 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงระดับชาติในการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุรีย์พร ศรีกรต
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2560,16:24   อ่าน 269 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดคลิปวีดีโอ สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.5/1
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:50   อ่าน 361 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งประติมากรรมลอยตัว
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:19   อ่าน 1600 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ภาพไทยบนไม้อัดสัก
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นม.6
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:19   อ่าน 353 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปั้ั้นดินน้ำมัน ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:18   อ่าน 356 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เพนท์เสื้อยืด
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:16   อ่าน 332 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกองเชียร์กีฬาปาริชาตเกมส์
ชื่อนักเรียน : นักเรียนบางไทรวิทยา
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:15   อ่าน 344 ครั้ง