ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2561,16:11  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 6 จาก 50 ทีม ในการแข่งขันการสร้าง Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดนครนายก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2561,16:03  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 13 จาก 50 ทีม ในการแข่งขันการสร้าง Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดนครนายก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2561,15:58  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงลำดับที่ 29 จาก 50 ทีม ในการแข่งขันการสร้าง Wbpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2561,15:51  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2560,16:12  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2560,04:12  อ่าน 387 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประติมากรรมลอยตัวระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:23  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนอผลงานภาพไทยบนไม้อัดสักที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปปาชีพระหว่างประเทศบางไทร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:21  อ่าน 428 ครั้ง
รายละเอียด..