ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2560,23:32  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2560,04:12  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประติมากรรมลอยตัวระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:23  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนอผลงานภาพไทยบนไม้อัดสักที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปปาชีพระหว่างประเทศบางไทร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,10:21  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..