สำเนาประกาศนีบัตร ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

แจกใบประกาศนีบัตรธรรมศึกษาปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนบางไทรวิทยา

  1. ตรี https://drive.google.com/file/d/1sE_D3rKJSyv0WN5pCROYRiszTiqclO37/view?fbclid=IwAR2HNnnmcL9X98DHLJ_BP8_HCspeopa0luFXqfTLMvK1Hls2nBjjArGZae8
  2. โท https://drive.google.com/file/d/1FwB67050VfCuwwB73gzaQ6uFxgy6KlyI/view?fbclid=IwAR0wTtKflP9vJXLDUg-FvSCD6x_D81TJ8fFy5wyRJrgaXtvHOFkHjMDJrdw
  3. เอก https://drive.google.com/file/d/1_7hr55he3_5al4iAu5wIm5rESBsuZbgY/view?fbclid=IwAR03GUE1hE5kZVRsXzeDFKUlWP5r5xQoCPsmWBPKfx_UxYMoLGXUZVLUk1g
  4. ของครู https://drive.google.com/file/d/1026JxejGq5yp-a6azVpNddgioJWRbyJ2/view?fbclid=IwAR397prOlT6E9sk5giKLL4Oie_lvEvPHmUQbmjfeyCqYOk-rtf3mcxbavEY

หากมีข้อสงสัยติดต่อครูกัมปนาท ล่องลม