สภานักเรียนร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อส่งมอบหน้าที่ให้กับสภานักเรียนชุดใหม่