มอบทุนการศึกษาและเสื้อนักเรียนให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2566