รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเต้นแอโรบิคเยาวชน รุ่นอายุ 18 ปี