ประกาศผลสอบกลางภาค 1/66 ทาง SGS

ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สามารถเข้าดูผลสอบ (50 คะแนน) ได้ที่ SGS Online https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

ศึกษาคู่มือการใช้งาน SGS Online ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.160453423339462&type=3

ตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียนที่ https://sites.google.com/view/academicbswit/ เมนูรายชื่อนักเรียน