รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

รายชื่อชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การเข้าระบบเลือกชุมนุมต้องใช้รหัสประจำตัวนักเรียน ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนที่ https://www.facebook.com/academicbswit/posts/pfbid0Nrk3vuFFR7zdCXGVVtd3v2Y2MGGTqpJRH3JN96TZJ71DCswDvLNX9bL4ZvFYjK9Ql